FORMULARZ SERWISOWY
W przypadku rezygnacji z naprawy akceptuję koszty związane z wykonaniem ekspertyzy.
Aktualny cennik usług pogwarancyjnych znajdą Państwo na naszej stronie www.erpatech.pl

po kliknięciu 'Przeglądaj' zaznacz z dysku pliki które chcesz załączyć (maksymalnie 2) i kliknij 'Otwórz'

*W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu 3-letniej rozszerzonej gwarancji należy dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu oraz aktualnym certyfikat rozszerzonej gwarancji

Powered by jqueryform.com